banneri

Referenssit


Kivitieto Oy:n toimeksiannot koostuvat erityyppisistä rakennuskivitutkimuksista Pohjois-Suomen alueella ja kaivannaisteollisuuden tilaamista selvityksistä. Tilaajina ovat olleet mm. Pahtavaaran kaivos, Nunnanlahden Uuni Oy, Hituran kaivos (Outokumpu Oyj), Kemira Oyj ja Areva.

Yhtiö on osallistunut vuodesta 1992 alkaen Teollisuuden Voima Oy:n, ja sittemmin Posiva Oy:n teettämiin ydinjätteiden loppusijoitustutkimuksiin. Kivitieto Oy vastaa loppusijoituspaikan geologiseen malliin liittyen GTK:n ja muiden osapuolien kanssa Olkiluodon rakenteellisesta mallista ja yhdessä VTT:n kanssa alueen hydrotermisen muuttumisen mallintamisesta.

Vuolukiven materiaaliominaisuuksien tutkimusta ja esiintymien inventointiin liittyviä selvityksiä yhtiö on samoin tehnyt 1990 -luvulta alkaen.

Kivitieto Oy:llä on vankka kokemus rapakallioon ja kalliorapaumiin liittyvistä tutkimuksista ja näytteenotosta. Yhtiö on vuodesta 1996 lähtien ollut mukana mm. Soklin lateriitti- ja rapakalliotutkimuksissa sekä näytteenoton suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Copyright © 2010 by Kivitieto Oy